Iedereen kan Batteren in Baarlo!

De populariteit van de obstakelrun neemt toe en hiermee groeit de maatschappelijke functie van het evenement. Om toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijke doelgroep, zijn er samenwerkingen opgezet.

Dit heeft geresulteerd in vier mogelijkheden om deel te nemen aan BaarloBattert:

  • Deelname reguliere parcours
  • Deelname reguliere parcours met buddy
  • Deelname reguliere parcours, verkorte afstand (evt. met buddy)
  • Deelname X-Battert

Deelname reguliere parcours met buddy

Bestormers waarbij men het nodig acht, kunnen samen met een buddy deelnemen aan BaarloBattert. De Buddy mag gratis

deelnemen en hij of zij begeleid de deelnemer bij het afleggen van het parcours. De Buddy is een coach die extra toelichting geeft bij hindernissen, een steun, een maatje en een rustpunt voor de deelnemer.

Hiervoor geldt dat de buddy altijd verantwoordelijk blijft voor de deelnemer.

Deelnemer kan zich, net als de reguliere deelnemer, aanmelden via de website e

n deelnemen aan de reguliere afstand, categorie en leeftijd.

Buddy stuurt vervolgens een mailtje naar info@baarlobattert.nl met zijn/haar eigen naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in noodgevallen, emailadres en bevestigt hierin dat hij/zij in het bezit is van een zwemdiploma. Tevens vermeldt dat hij/zij buddy is van de deelnemer, onder vermelding van de naam, geboortedatum en woonplaats van de deelnemer.

Deelname reguliere parcours, verkorte afstand (evt. met buddy)

Aanmelding via de website en mail naar info@baarlobattert.nl ter bevestiging deelname verkorte afstand.

 

Deelname reguliere parcours, verkorte afstand (evt. met buddy)

Aanmelding via de website en mail naar info@baarlobattert.nl ter bevestiging deelname verkorte afstand.

Voor deelname met buddy geldt:

Buddy stuurt vervolgens een mailtje naar info@baarlobattert.nl met zijn/haar eigen naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in noodgevallen, emailadres en bevestigt hierin dat hij/zij in het bezit is van een zwemdiploma. Tevens vermeldt dat hij/zij buddy is van de deelnemer door het vermelden van de naam, geboortedatum en woonplaats van de deelnemer. En bevestigt de deelname verkorte afstand.

Deelname X-Battert

X-Battert is een obstakel run waarbij mensen met een (elektrische) rolstoel, hulpmiddel of lopend een circa 500 meter lang parcours afleggen met verschillende hindernissen en uitdagingen.

Aanmelding via de website, kopje X-Battert (http://www.baarlobattert.nl/x-battert)