Privacy policy

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

BaarloBattert verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de organisatie,
vrijwilliger, deelnemer, sponsor of volger op social media. BaarloBattert verwerkt geen
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Foto’s van het evenement BaarloBattert
worden verzameld, opgeslagen en gedeeld via social media. De foto’s worden gebruikt
als verslag van het evenement en als promotie. Bij promotiefoto’s zal voldoende
aandacht besteed worden voor toestemming (indien mogelijk) en duidelijke informatie
indien een foto ongewenst is. Verwerking van deze foto’s zal plaatsvinden middels
fotografen volgens de verwerkingsovereenkomst voor fotografen.

BaarloBattert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit geldt voor de gegevens, maar ook voor de
beveiliging van opslagmedia. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@baarlobattert.nl.

Aanmelden als deelnemer

Een deelnemer meldt zich aan via het inschrijfformulier op Inschrijven.nl. Dit formulier
verzamelt gegevens, welke wij nodig hebben voor het registratieproces en waar nodig
om contact met de deelnemer op te nemen. Deze gegevens worden nooit doorgegeven
aan Derden. Een beperkte selectie van deze gegevens wordt op de website
weergegeven (te weten: naam, woonplaats, land, startnummer en deelnamecategorie).
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals bijvoorbeeld
nieuwsbrief via de mail of een uitnodiging voor een volgend evenement.

Vragen over persoonsgegevens

Vragen omtrent de gegevens die wij ontvangen hebben tijdens de inschrijving kun je
sturen naar info@baarlobattert.nl. Via deze weg kan ook een verzoek ingediend worden
om jouw gegevens en/of foto’s te verwijderen. Wij zullen deze dan volgende de regels
verwijderen en ook uit onze bestanden wissen. Wij denken graag met je mee, mocht je
specifieke gegevens niet op de website gepubliceerd willen zien.

Derden

BaarloBattert gebruikt diensten van Derden (onder andere, maar niet beperkt tot,
Facebook, Google). Deze diensten stellen ons in staat om media weer te geven, en jou
als deelnemer in staat te stellen om met BaarloBattert te interacteren. Wij slaan geen
gegevens op omtrent uw profielen bij deze Derden. Diensten zoals de Facebook Media
Player en de Facebook Pagina widget stellen jou in staat om met uw profiel te
interacteren met BaarloBattert, maar niet andersom.

BaarloBattert heeft de rol van privacyfunctionaris als taak bij een commissielid
neergelegd. Een uitgebreide invulling van de AVG kan opgevraagd worden via
info@baarlobattert.nl.