Reglementen

Afstanden

De genoemde afstanden zijn alle bij benadering en kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken. Voor Deelnemers van 16 jaar en ouder zijn de afstanden die kunnen worden afgelegd als volgt (afstanden altijd bij benadering):

· Battertbrigade 3,5 km

· BaarloBattert 3,5 km of 7,0

 

Deelnemers aan BaarloBattert van 2 t/m 15 jaar leggen de afstand af op basis van hun leeftijd:

· 2-3 jaar: 50 m

· 4-5 jaar: 60 m

· 6-7 jaar: 1.350 m

· 8-9 jaar: 1.350 m

· 10-11 jaar: 3.000 m

· 12-13 jaar: 3.000 m

· 14-15 jaar: 3.000 m

 

2. Indeling in categorieën De deelnemers aan BaarloBattert worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld:

· Mannen 16 jaar t/m 30 jaar: 3,5 km of 7.0 km

· Mannen 31 jaar t/m 50 jaar: 3,5 km of 7.0 km

· Mannen 51 jaar en ouder: 3,5 km of 7.0 km

· Vrouwen 16 jaar t/m 30 jaar: 3,5 km of 7.0 km

· Vrouwen 31 jaar t/m 50 jaar: 3,5 km of 7.0 km

· Vrouwen 51 jaar en ouder: 3,5 km of 7.0 km

· Jongens 2 t/m 3 jaar: 50 meter

· Jongens 4 t/m 5 jaar: 60 meter

· Jongens 6 t/m 7 jaar: 1.350 meter

· Jongens 8 t/m 9 jaar: 1.350 meter

· Jongens 10 t/m 11 jaar: 3.000 meter

· Jongens 12 t/m 13 jaar: 3.000 meter

· Jongens 14 t/m 15 jaar: 3.000 meter

· Meisjes 2 t/m 3 jaar: 50 meter

· Meisjes 4 t/m 5 jaar: 60 meter

· Meisjes 6 t/m 7 jaar: 1.350 meter

· Meisjes 8 t/m 9 jaar: 1.350 meter

· Meisjes 10 t/m 11 jaar: 3.000 meter

· Meisjes 12 t/m 13 jaar: 3.000 meter

· Meisjes 14 t/m 15 jaar: 3.000 meter

 

3. Herinnering deelname Als bestormers het parcours hebben afgelegd, ontvangen zij een herinnering. Aparte prijzen voor winnaars per categorie is geen vanzelfsprekendheid. Deze zijn alleen aanwezig indien deze worden gesponsord door een partner.

 

4. Vaststelling uitslag De organisatie stelt de uitslag vast en mag de uitslag wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een eventueel toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggeven als op grond van wijzigingen in de uitslag er geen recht meer op die prijs is.

 

5. Wijze van voortbewegen Alle deelnemers moeten zich lopend voortbewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen.

 

6. Eigen risico Deelname aan BaarloStormt gebeurt te allen tijde op eigen risico van de deelnemer.

 

7. Startpositie. De uiteindelijke toewijzing van een starttijd aan de deelnemers gebeurt door de organisatie.

 

8. Startnummers Alle deelnemers ontvangen een startnummer. Deelnemers zijn verplicht het startnummer met watervaste stift op de arm te schrijven.

 

9. Tijdslimiet Alle deelnemers moeten op de wedstrijddag van BaarloStormt 1 uur na start binnen zijn.

 

10. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de wedstrijd halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

 

11 Instructies wedstrijdleiding De deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen. Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

 

12. Overige bepalingen

a. Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de wachtlijst gevuld.

b. Inschrijven kan tot een aantal dagen voor aanvang van evenement, mits het evenement niet is volgeboekt.

c. Het is mogelijk bij de startomgeving kledingstukken in een eigen tas af te geven in de daarvoor bedoelde garderobe. Het is verstandig om in loopkleding naar het startvak te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties inclusief de garderobe.

d. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

e. Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie te worden gemeld. Wijzigingen kunnen tot 60 dagen voor aanvang van het Evenement worden doorgegeven. Hieraan zijn kosten verbonden: zie daarvoor de algemene voorwaarden.

f. Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.

g. De deelnemer beschikt over een zwemdiploma en moet kunnen zwemmen. Deelnemers van MiniBattert hoeven niet te beschikken over een zwemdiploma.

h. Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het evenement.

i. De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan de organisatie.

j. Bij windkracht sterker dan 6 beaufort en/of bij windstoten harder dan 75 km/uur of bij onweer wordt het evenement in eerste instantie uitgesteld en uiteindelijk afgelast.

k. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.