X-Battert

BaarloBattert is voor iedereen!

X-Battert is een obstakel run waarbij mensen met een (electrische) rolstoel, hulpmiddel of lopend een circa 500 meter lang parcours afleggen met verschillende hindernissen en uitdagingen.

Deelnemers kunnen, waar men het nodig acht, samen met een Buddy deelnemen aan BaarloBattert. De Buddy mag gratis deelnemen en hij of zij begeleid de deelnemer bij het afleggen van het parcours. De Buddy is een coach die extra toelichting geeft bij hindernissen, een steun, een maatje en een rustpunt voor de deelnemer.

Hiervoor geldt dat de Buddy altijd verantwoordelijk blijft voor de deelnemer.

Programma:
12.00 uur: opening (aansluitend warming up)
12.15-12.30 uur: Start X-Battert
13.30 uur: Gezamenlijke afsluiting

Vorig jaar hebben we in samenwerking met Iedereen Kan Sporten en Activiteitencentrum de Maashorst een pilot uitvoering van X-Battert gehouden. Dit was een groot succes, vandaar dat het dit jaar een groter vervolg krijgt!

De kosten bedragen € 7,50.
Dit bedrag kun je overmaken op rekening nr:  NL40RABO0326741119 t.n.v. Stichting Volksfeesten Baarlo
o.v.v. X-Battert, naam en geboortedatum

Mocht je mee willen doen dat is dit je kans! Geef je snel op via onderstaande link.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op via info@baarlobattert.nl.